Stavebný inžiniering

Máte pozemok a chceli by ste začať stavať svoj vlastný vysnívaný domček čo najskôr. Lenže je tu jedna prekážka. Nemáte stavebné povolenie, ktoré samému vybavovať by vám zabralo aj niekoľko mesiacov. Nemáte chuť ani čas riešiť nekonečne veľa požiadavok a navyše sa tomu až tak nerozumiete. Vaša dokonalá predstava o príbytku sa pomaly, ale isto rozplýva. To však vôbec nemusí! Našťastie je tu firma New House so stavebným inžinieringom, ktorá za vás všetko, rýchlo a rozumne vybaví!

V čom všetkom sa na nás môžete na 100% spoľahnúť?

  • Vybavíme za váš kompletne všetky potrebné dokumenty na stavebné povolenie alebo kolaudáciu.
  • V našich silách je zabezpečiť projekčnú činnosť, vyhotovenie situácie osadenia stavby, prípojky inžinierských sietí, odborný stavebný dozor, vyhotovenie geometrického plánu k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, vytiahnutie aktuálneho listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy. Samozrejme aj vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov šťátnej správy i samosprávy a správcov inžinierských sietí.
  • So stavebným úradom si dopredu odkonzultujeme na základe splnomocnenia aké dokumenty a vyjadrenia vyžadujú, tak, aby sme nestrácali čas možným pozastavením konania.
  • Do mandátnej zmluvy je možné zahrnúť aj vybavenie kolaudačného rozhodnutia.
  • Na základe množstva práce súvisiacej so zabezpečením potrebných dokumentov sa určí aj finálna výška odmeny.


Samozrejme musíme byť oboznámení so všetkými právnymi normami, ktoré sa týkajú životného prostredia i etnicity. Vieme, ako vychádzať s úradmi bez známok birokracie a ako presadiť svoje vyjednávacie, matematické i technické schopnosti. Nezaoberáme sa zbytočnými a zdržujúcimi potvrdeniami, ktoré by mohli len predĺžiť potrebné povolenie. Nestaviame sa flegmaticky k vašim požiadávkam, pretože vieme, že každý sen je jedinečný. Preto je našou povinnosťou, ale aj radosťou, ho splniť v čo najkratšom čase a za čo najlepšiu cenu. Odbremeníme vás od nepotrebných ťažôb, ktoré by mohli váš život skomplikovať. Dajte si poradiť u odborníkov, ktorí majú prax a vedia, čo robia.