Stavebný inžiniering


Máte pozemok a chceli by ste začať stavať svoj vlastný dom čo najskôr. Lenže je tu jedna prekážka. Nemáte stavebné povolenie, ktoré samému vybavovať by vám zabralo niekoľko mesiacov. Nemáte chuť a čas riešiť nekonečne veľa požiadavok a navyše sa tomu až tak nerozumiete. Vaša dokonalá predstava o príbytku sa pomaly, ale isto rozplýva. To však vôbec nemusí!

Našťastie je tu firma New House so stavebným inžinieringom, ktorá za vás všetko, rýchlo a rozumne vybaví! V čom všetkom sa na nás môžete na 100% spoľahnúť?

1

Dokážeme za Vás vybaviť všetky potrebné dokumenty na stavebné povolenie a kolaudáciu.

2

Vieme zabezpečiť projekčnú činnosť, vyhotovenie situácie osadenia stavby, prípojky inžinerských sietí, odborný stavebný dozor, vyhotovenie geometrického plánu k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, vytiahnutie aktuálneho listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy.

3

Zabezpečíme všetky vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a správcov inžinierskych sieti.

4

So stavebným úradom si dopredu odkonzultujeme na základe splnomocnenia aké dokumenty a vyjadrenia vyžadujú, tak aby sme nestrácali čas možným pozastavením konania.

5

V samotnom stavebnom konaní Vás zastúpime a teda podáme za Vás aj žiadosť o stavebné povolenie.

6

A úplne na záver Vám samozrejme stavbu skolaudujeme - opäť bez stresu :)

Kontaktujte nás


Chcete bývať v novom dome?
Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.